Medikamenthåndteringskurs for sykepleiere

25 februar 2021

I jobben som sykepleier er det viktig å kunne medikamenthåndtering. Studier viser at helsepersonell har varierende oppfatninger av dette, og viser blant annet til at medisiner behandles etter gamle vaner og dårlige rutiner. Konsekvensene av dette kan bli store og alvorlige. Mange ansatte oppgir at de er usikre i sin håndtering av medisiner, og flere ønsker tydelighet og et faglig fellesskap i hvordan man skal praktisere medikamenthåndtering. Dette ønsker vi å bidra til, og tilbyr derfor et medikamenthåndteringskurs spesialtilpasset sykepleiere.

Medikamenthåndteringskurs for sykepleiere

Hvorfor ta et nettkurs?

Ved å gjennomføre medikamenthåndteringskurs for sykepleiere tar du selv aktivt del i en ansvarlig håndtering av medikamenter, og sikrer tryggheten til de du skal ivareta. Vi sørger for det faglige innholdet, og ved bestått prøve vil du ha oppdatert, relevant kunnskap som kommer til nytte i din arbeidshverdag. Kunnskapen gjør ikke bare deg tryggere i din rolle som sykepleier, men sikrer også pasienten eller brukeren best mulig ivaretagelse. 

Hvorfor eget medikamenthåndteringskurs for sykepleiere?

Det er vanlig å være ansvarlig for medikamenthåndtering i jobben som sykepleier, enten du er ansatt ved sykehus, i hjemmetjenesten eller kanskje på institusjon. Det er et stort ansvar å skulle assistere et annet menneske med medisinhåndtering, som kanskje ikke har mulighet til å håndtere dette selv. Vi har sørget for at kurset er tilpasset sykepleiere, slik at du kan være sikker på at du mottar aktuell og gjennomførbar informasjon under kurset. 

Meld deg på allerede i dag

Du registrerer deg enkelt på våre sider for å få tilgang til og gjennomføre kurset for medikamenthåndtering tilpasset sykepleiere. Ta gjerne kontakt med arbeidsplassen din på forhånd for å se om dette kurset kan dekkes av arbeidsgiver, da kurset er høyst relevant og mange arbeidsgivere ønsker at det skal oppfriskes så ofte som hvert år. Vi hjelper deg gjerne om du lurer på noe, ta kontakt med oss i dag om du har spørsmål.

0

Your Cart