Nettkurs: Det effektive, læringsrike kursalternativet

25 februar 2021

Mange arbeidsgivere for helsefagarbeidere og ufaglærte forventer at deres ansatte skal gjennomføre jevnlige oppfriskningskurs. Koronapandemien har tydelig vist hvor viktig det er med alternative, digitale løsninger til tradisjonelle læringsmetoder med oppmøte. Dette behovet har vi i Helsekursportalen tatt på alvor, ved å sørge for at våre kunder har tilgang på nettkurs av høyeste faglige kvalitet med tilhørende brukervennlighet. Hos oss kan du stole på at du mottar relevant fagstoff som kan brukes i din arbeidshverdag. Vi tilbyr kurs for vernepleiere, sykepleiere, personlige assistenter – både ufaglærte og helsefagarbeidere.

Nettkurs

Den nye, digitale undervisningsmetoden

Online kurs gir deg tilgang til nettbasert læring fra din egen stue akkurat når det passer deg. I prinsipp er ikke nettbasert læring særlig forskjellig fra stedbasert undervisning. Ny teknologi har gitt oss muligheten til å bringe undervisningslokalene hjem til egen stue.

Du er selv ansvarlig for aktiv læring, og kan ikke innta den passive rollen som det kan være fristende å ta ved fysisk oppmøte. Flere får tilgang til kunnskap, du kan studere i eget tempo, spole tilbake og se materiale flere ganger. Det er mange fordeler ved digital læring.

Nettbaserte kurs – menneskelige møter

Våre kurs er ment som supplerende kunnskap i en hverdag der du omgås og ivaretar mennesker. Helsekursportalen innser at nettbaserte kurs ikke kan imitere personlige møter og oppfølging. Det er vårt mål at den kunnskapen du tar med deg fra våre kurs skal bistå deg i din hverdag ved å gjøre deg bedre rustet til å møte utfordringer og kriser. Vi gir deg den grunnleggende kunnskapen om hvordan man skal handle og hva man skal gjøre i utforende situasjoner.

Vi mener at nettbaserte kurs er en utmerket måte å tilegne seg ny eller oppdatere allerede eksisterende kunnskap. Du får muligheten til å studere i ditt tempo, kan se de delene av fagstoffet du finner ekstra utfordrende flere ganger og får testet egen kunnskap i prosessen

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er et nettkurs?

Et nettkurs er en eller flere online moduler som gjennomføres fra din data, mobil eller nettbrett. Et nettkurs gir deg tilgang til faglig oppdatert materiale innenfor et begrenset tema. Du vil få en periode på 30 dager til å bestå en prøve innen fagstoffet presentert for deg i våre kurs og du får du anledning til å teste egen kunnskap og eventuelt tidligere erfaring. Kursene gir deg grunnleggende kunnskaper, utfordrer dine eksisterende erfaringer og gjør at du enkelt tilegner deg ny informasjon. Et bestått nettkurs vil gi deg tilsvarende kursbevis for bestått prøve.

Er nettkursene deres vanskelige å bestå?

Alle våre kurs er pedagogisk lagt opp og er lette å følge med på. Mange av kursene krever ingen form for forkunnskaper. Våre nettbaserte kurs er utformet av fagfolk, og gir deg oppdatert, relevant informasjon. Mange av kursene som Helsekursportalen tilbyr er ment som en oppfriskning av kunnskap. Det er med andre ord ikke nødvendigvis nytt materiale, men kurset vil gjøre deg bedre rustet til å møte en krevende arbeidsdag i et hektisk miljø.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Kursene gir grunnleggende innføring i et overordnet tema. Tilhørende hvert tema er tester som er tilpasset målgruppen og gir deg anledning til å vise at du forstår stoffet. Kursene varierer i lengde og omfang, alt avhengig av hvilket kurs du gjennomfører. Du har 30 dager på å fullføre kurset og kan logge inn og ut så mange ganger du trenger. Vi er stolte av å kunne tilby en stor faglig bredde, blant annet kurs innen epilepsi, ernæring, kosthold, demens og legemiddelhåndtering. Les mer på våre nettsider, hvor du finner det komplette utvalget av våre nettkurs. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Hvem tar nettkurs?

Mange arbeidsgivere inne helse og omsorg krever at deres ansatte går oppfriskningskurs.  Dette kan blant annet gjelde de som arbeider med pasienter, på institusjoner eller med eldre. Nettbaserte kurs kan også gi ny kunnskap, dersom man for eksempel er ufaglært og får nye ansvarsområder. Da vil en nettbasert kurs, for eksempel i hjerte- og livredning eller smittevern, være nyttig og relevant. Våre kurs kan også gjennomføres av privatpersoner som har en spesiell interesse eller nytte av online kurs. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne det kurset du trenger.

0

Your Cart