Basiskurs i smittevern og hygiene for personell i helsetjenesten (12 timer)

Forfattere: Prof. Dr. Med Bjørg M. Andersen

Estimert tidsbruk: 6 timer

Vårt smittevern- og hygienekurs er et e-læringskurs rettet mot helsepersonell.

I kjølvannet av en stadig mindre verden med store utfordringer tilknyttet smitte, er forsvarlig smittevern og god hygiene stadig mer aktuelt i helsevesenet. Kurset vil hjelpe deg med å oppdatere sentrale kunnskaper om hygienetiltak med hensyn til å redusere smitte i forskjellige helserelaterte aktiviteter, for dermed å trygge pasientens kontakt med helsevesenet og arbeidsmiljøet for ansatte.

Trykk her for å lese mer

Kurset inneholder:

 • Lover og regelverk, samt infeksjonsprogram
 • Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
 • Smitte og overføring av smitte
 • Personlig hygiene og håndhygiene
 • Vaksinasjon og annen kontroll av ansatte
 • Smitteuhell – blod – vev – sekret; biologisk materiale
 • Renhold
 • Tekstiler
 • Rene senger for pasienter
 • Biologisk avfall
 • Mat og drikke
 • Medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr; rengjøring, vedlikehold og reparasjon
 • Forhåndsinformasjon og andre tiltak for å hindre unødig spredning av mikrober i helseinstitusjoner
 • Kontroll av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Varighet:

Kurset tar omtrent 6 timer å gjennomføre (avhengig av person). Det vil være åpent i 1 år etter aktivering, og kan brukes som et oppslagsverk ved endt kursdeltakelse.

For å melde seg på vårt hygienekurs, kan arbeidsgivere bestille kurset til sine ansatte via e-post [email protected]. Privatpersoner kan kjøpe kurset online her på Helsekursportalen, og vil da kunne starte kursingen umiddelbart.

4.5/5 (4 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Må jeg fullføre kurset med en gang?

Du får en periode på 30 dager til å fullføre, og du får også flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan du logge deg inn og ut av kurset så mye du ønsker, og på den måten fortsette der du slapp.

Hva dekkes ikke av Helseportalens hygienekurs?

Kurset går ikke inn i dybden på årsaksfaktorer, spesielle sykehusassosierte aktiviteter, infeksjonssykdommer eller generell mikrobiologisk bakgrunn. For videre fordypning og referanser henvises det til Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier.

Kan jeg ta kurset selv om jeg ikke er helsepersonell?

Det er åpent for alle å ta dette kurset, men innhold kan være vanskelig å forstå eller irrelevant dersom man ikke kommer fra helsesektoren.

Kategori: