Målrettet miljøarbeid

Forfattere: Kjetil Viken, Terje Fredheim, Jonny Finstad, Knut Alexander Brath, Tore Korsgård, Pål Skogstad

Estimert tidsbruk: 6 timer

Vi ønsker i dette kurset å ta deg med gjennom en del av de sentrale punktene i det arbeidet som kalles målrettet miljøarbeid og/eller miljøbehandling. Dette er en arbeidsmåte som innebærer systematikk i arbeidet med å legge til rette for at tjenestemottakere skal mestre og trives. Arbeidet er en metodisk prosess i den forstand at det følger en ganske bestemt rytme. Det har som målsetting at det arbeidet vi gjør skal ha høy kvalitet.

Trykk her for å lese mer

Dette e-læringskurset starter opp med å beskrive tanken bak et fagsystem i kapittel 1. Et slik fagsystem er ryggraden i det å etablere god struktur på tjenestene som skal utøves. Kapittel 2 tar oss videre til målsettingen med strukturen, nemlig å etablere lik praksis og høy grad av behandlingsintegritet når dette er nødvendig. Det tredje kapitlet tar for seg strukturen i miljøbehandling ved å skille mellom det som er strukturer og det som er prosesser. Du blir introdusert for metoderekka som er grunnstammen i målrettet miljøarbeid. De påfølgende kapitlene har elementer fra metoderekka som tema og starter med observasjon og kartlegging i kapittel 4, målvalg i kapittel 5 og metode i kapittel 6. Det siste kapitlet er kapittel 7 som omhandler registrering av atferd og evaluering av tiltakenes effekt. Til sammen skal disse 7 kapitlene gi deg et godt grunnlag for å forstå metodisk arbeid og hva miljøbehandling består av.

Store deler av innholdet i dette e-læringskurset er basert på boka «Atferdsanalytisk miljøbehandling – Struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester», utgitt av Gyldendal forlag i 2018.

Kurset er skrevet av følgende fagpersoner: Høgskolelektor Kjetil Viken, fagdirektør Jonny Finstad, Ph.D Terje Fredheim, vernepleier Knut Alexander Brath, vernepleier Tore Korsgård og vernepleier Pål Skogstad. Fagstoffet er kvalitetssikret av personer som har miljøarbeid som sitt daglige virke.

Kurset kan bestilles av arbeidsgivere på e-post: [email protected]

Privatpersoner kan registrere seg og kjøpe kurset med Vipps eller kort her på helsekursportalen.

NYHET!

Dette kurset kan kombineres med en påfølgende fagdag/workshop med en av forfatterne. Dette er samarbeid med EcuraAkademiet som holder foredrag i dette temaet i kommuner over hele landet. Ta kontakt med Terje Fredheim på [email protected] for mer informasjon om fagdag i Målrettet Miljøarbeid i dag!

3.1/5 (43 Reviews)
Kategori: