De fem R-ene – økt kunnskap med medisinkurs på nett

24 mars 2021

Medisinhåndtering er en sammensatt ferdighet. Som sykepleier eller helsefagarbeider skal du ha mottatt informasjon og gjennomgått trening om medisinhåndtering. Mange som jobber som ufaglærte har ikke mottatt denne opplæringen, og kan føle på usikkerhet rundt rutiner og håndtering av medisiner.

En huskeregel du bør kunne

Under helsepersonelloven er det slik at enhver som gir helsehjelp i kraft av sitt yrke defineres som ‘helsepersonell’. Det er viktig at alle som jobber med å gi helsehjelp har den nødvendige opplæringen. Skulle en ansatt føle ubehag eller usikkerhet ved utdeling eller håndtering av medisiner er det den ansatte sitt ansvar å informere leder om dette. Det er samtidig laget en liten huskeregel kjent som de fem R-ene, som inneholder følgende:

  • Riktig person
  • Riktig legemiddel
  • Riktig dose
  • Riktig tid
  • Riktig måte

Dette kan høres enkelt ut, men favner en rekke sammensatte ferdigheter og kunnskaper.

Legemiddelhåndtering er kompleks

Legemiddelhåndtering handler om blant annet oppbevaring, istandgjøring, ordinering, utdeling, observasjon, dokumentasjon og ikke minst hvordan man skal håndtere medisinsk avfall. Medisiner kommer ikke kun i tablettform, men kan også være øyendråper, salver eller insulinsprøyter. Det finnes like mange medisiner som det finnes brukere med sammensatte behov.

E-læringskurs og trygghet

Med et e-læringskurs har alle ansatte tilgang på den samme oppdaterte informasjonen, og et bestått kurs vil gi et kursbevis som kan deles med arbeidsgiver. På denne måten besitter de ansatte kunnskapen som trygger dem i deres arbeidsdag, og arbeidsgiver har til enhver tid oversikt over hvem som har gjennomført den nødvendige opplæringen i henhold til medisinhåndtering. Vi i helsekursportalen tilbyr medisinkurs på nett rettet mot helsefagarbeidere, sykepleiere og omsorgsarbeidere, så vel som ufaglærte.

Ta et kurs hos Helsekursportalen allerede i dag

Våre medisinkurs er tilpasset den som tar kurset. Vi tilbyr blant annet oppfriskningskurs for sykepleiere, legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere og grunnkurs i grunnleggende legemiddelhåndtering. Hvert kurs inneholder tilpasset informasjon og illustrasjoner som gjør læringen aktiv og engasjerende. Kursene er lagt opp til å skulle ta alt mellom 3-6 timer å gjennomføre, men du bestemmer selv hvordan du disponerer tiden. Du får innloggingsinformasjon som gjør det enkelt å gå inn og ut av kurset, slik at du har full fleksibilitet til å gjennomføre når det passer deg. Merk deg at enkelte kurs skal godkjennes av virksomhetsleder, slik at du vet om det er godkjent på din arbeidsplass.

Relaterte artikler

Medisinhåndtering: Hvem har ansvaret?

Det kan være utfordrende å passe på at alle ansatte har den rette kompetansen til riktig tid. Hvem har så ansvaret for å sikre og følge opp dette?

LES MER

Medisinkurs på nett – alltid et skritt foran

Ønsker du en enkel, effektiv og faglig solid måte å studere eller oppdatere dine medisinkunnskaper på? Ta et medisinkurs hos Helsekursportalen.

LES MER
0

Your Cart