Grunnleggende medisinkurs, med mulighet for påbygging

27 juli 2021

Medisinkurs er en gunstig måte å sørge for at ansatte til enhver tid har den kunnskapen og tryggheten som skal til for å trives på jobb. For personell som arbeider innen helse- og omsorgssektoren vil det gjerne være en fordel å gjennomføre et medisinkurs med jevne mellomrom. Medisinkurs er relevante for arbeidsroller innen blant annet innen rus, psykiatri, DPS, spesialisthelsetjenesten, i kriminalomsorgen med mer. Medisinkurs kan fullføres i tradisjonell klasseromstil, som hybridløsning eller som rent e-læringskurs. Det tilbys medisinkurs for assistenter , sykepleiere, vernepleiere, ufaglærte – alle kunnskapsnivåer og tidligere erfaring.

Spesialiserende medisinkurs

Et grunnleggende medisinkurs kan bygges på med flere forskjellige temaer, slik som LAR- behandling, epilepsi og diabetes. Dette gjør at man kan rette kursene mot spesialiseringer og særskilte behov ved enhver arbeidsplass. Legemiddelassistert rehabilitering, eller LAR, er for eksempel en behandlingsmetode som skal hjelpe mennesker med opioidavhengighet til bedre livskvalitet. Videre skal LAR-behandling redusere skadene av opioidbruk og faren for dødsfall ved overdose. Epilepsi reguleres ofte godt med epilepsimedisin, og kunnskap om både medikamentell og ikke-medikamentell behandling er viktig for å kunne møte pasienten på en god måte. Diabetes, som behandles med insulin, er en sykdom der kunnskap om medikamentell behandling kan være avgjørende for god livskvalitet. Gjennom kursing innen dette og mer, er enhver ansatt bedre utrustet til å imøtekomme behovene til pasienter og brukere.

Nettkurs hos Helsekursportalen

Det har aldri vært enklere å fullføre kurs innen helserelaterte temaer enn det er i dag med nettbasert læring. Alt som kreves er tilgang til internett og en enhet å jobbe fra, slik som en bærbar datamaskin. Med 30 dager på å fullføre kurset har du god tid til å gå tilbake, se over tidligere emner og pause kursene der du ønsker. Helsekursportalen tilbyr flere typer medisinkurs. Du kan velge å ta et grunnleggende medisinkurs, medisinkurs rettet mot diabetes, epilepsi og LAR-behandling. Vi har medisinkurs for blant annet assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Bestill kurs selv her på nettsiden eller hør med arbeidsgiver om kursene kan dekkes.

0

Your Cart