Smittevern – de viktige interne rutinene

26 august 2021

Etter å ha levd med Covid-19 som en dominerende faktor både innenfor og utenfor hjemmet siden tidlig 2019 har de aller fleste fått med seg begrepet smittevern. Folkehelseinstituttet sine opplysningsplakater viser til at vi skal hoste i armkroken, vaske hender godt og nyse inn i et papirlommetørkle som kastes etter bruk. Munnbind, antibac og sosial distansering er alle ord som har blitt del av dagligtalen. Det er ingen tvil om at godt smittevern er viktig. For å kunne begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet må det spesielt praktiseres godt smittevern på arbeidsplassen.

Opplæring av ansatte

For å sørge for at helseinstitusjoner har tilstrekkelig smittevern er det viktig at alle ansatte kjenner til og etterlever basale smittevernrutiner. Verdens Helseorganisasjon vektlegger undervisning og opplæring av alle som arbeider innen helsevesenet og med helsetjenester. Det finnes ikke en nasjonal kontroll for dette – smittevern er hovedsakelig lokalt anlagt. Det er ikke, per i dag, obligatoriske smittevernkurs for alle nivåer i helsetjenesten, inkludert opplæring av nyansatte. Mange helseinstitusjoner uttrykker at det er meget ressurskrevende å sette sammen undervisningsmateriale, for ikke å nevne e-læringskurs for sine ansatte. Dette er en av årsakene til at det stadig blir vanligere å tilby ansatte et eksternt smittevernskurs via e-læring.

E-læring med høy faglig kvalitet

Helsekursportalen tilbyr en rekke forskjellige e-læringskurs, deriblant om hygiene og smittevern. Alle våre kurs gjennomføres digitalt, du bestemmer selv hvor det passer deg best å fullføre opplæringen. Over en periode på 30 dager har du fleksibiliteten du trenger til å kombinere kurset med en travel hverdag. Du logger inn og ut så mange ganger du har behov for i løpet av måneden, og ved bestått kurs mottar du en digital bekreftelse på dette. Alle våre kurs holder høy faglig standard og er tilpasset digital læring.

0

Your Cart