Epilepsi påbygning

Forfattere: Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Estimert tidsbruk: 1 time

Denne påbygningsdelen tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Autisme og syndromene som omtales er valgt ut fordi de ofte forekommer i kombinasjon med utviklingshemming. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser.

Trykk her for å lese mer

Utviklingshemming, autisme og de syndromene som omtales er alle kroniske tilstander.  Mange har ytterligere tilleggsvansker av fysisk, psykisk, sosial eller atferdsmessig art. De fleste med lidelsene vil trenge livslang oppfølging fra helsevesenet og kommunen.

Til tross for store variasjoner i symptomer, vil tilnærmingen til problemene ha likhetstrekk. Utfordringene og ressursene vil variere fra person til person, behandling og tilrettelegging bør være individuelt tilpasset.

Behandling av epilepsi ved de ulike diagnosene følger generelle retningslinjer for behandling av epilepsi.

Kurset inneholder følgende kapitler:

  1. Utviklingshemming
  2. Epilepsi og autisme
  3. Sjeldne epilepsirelaterte diagnoser – Fortellingen om Kaja

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 1-2 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Kurset er utarbeidet av fagpersoner ved Spesialsykehuset for epilepsi – SSE og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ved Oslo universitetssykehus, dr. med Karl Otto Nakken, dr. med Marit Bjørnvold, vernepleier Iren Larsen, spesialpedagog Silje Systad, spesialsykepleier Nann C. Ek Hauge og undervisningsleder Ellen Kjendbakke. Det er også gjennomgått av representanter for Norsk Epilepsiforbund og fagpersoner i omsorgsboliger for utviklingshemmede.

Arbeidsgivere kan bestille kurs til sine ansatte ved å sende e-postforespørsel til [email protected] Arbeidsgivere har krav på momsrefusjon. Privatpersoner kan klikke på «bestill» og starte kursingen umiddelbart.

Fagpersoner fra hele landet har laget en elektronisk kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store.

For innlogging velg «MyMedicalBooks» (MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Den ligger også på www.epilepsibehandling.no

5/5 (1 Review)
Kategori: