Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten

Forfattere: Ecura AS

Estimert tidsbruk: 6 timer

Introduksjonskurs til jobb i primærhelsetjenesten er et basiskurs for alle ufaglærte, assistenter og helsefagarbeidere som skal jobbe i hjemmetjeneste, i boliger, på sykehjem eller i psykiatrien. Kurset erstatter tidligere klasseromskurs og standardiserer opplæringen til denne gruppen. Ufaglærte og assistenter utgjør en viktig del av tjenestetilbudet i kommunehelsetjenesten og dette introduksjonskurset bidrar til en vesentlig kompetanseheving.

Trykk her for å lese mer

Kurset gir ufaglærte en felles grunnleggende opplæring før de utfører pleie- og omsorgsarbeid i kommunene slik at de kan føle seg trygge nok til å møte pasientene når de må jobbe selvstendig.

Kurset inneholder følgende kapitler:

  1. Aktuelle lover og regler
  2. Etikk
  3. Møtet med pasienten
  4. Bruk av tvang
  5. Sykdomslære I
  6. Sykdomslære II
  7. Hygiene
  8. Observasjon og dokumentasjon
  9. Ernæring
  10. Kvalitet i tjenesten, organisering av arbeidsdagen og tilrettelagt tilbud

Viktige temaer som blir tatt opp er: Samhandlingsreformen og andre nyere reformer, holdninger og verdier, ulike samarbeidsformer, tvangstiltak, sykdomslære herunder de vanligste kroniske sykdommene man som regel møter i pleiesammenheng, hygienetiltak ved normalsituasjon og smittesituasjon, observasjon og dokumentasjon, ernæring herunder tiltak mot feilernæring og hvordan man best avholder måltider på sykehjem, forflytningsteknikk, gjennomgang av turnusordninger, hva som menes med kvalitet i tjenesten samt hvordan man kan skre det vi kaller for et tilrettelagt tilbud.

Kurset tar omtrent (avhengig av person) 6 timer å gjennomføre. Man får en periode på 30 dager å fullføre og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan man logge seg inn og ut av kurset så mye man ønsker og fortsette der man slapp.

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: [email protected]

5/5 (1 Review)
Kategori: