Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere/ufaglærte (4t)

Forfattere: Lovisenberg sykehusapotek

Estimert tidsbruk: 4 timer

Nettbasert legemiddelkurs som sikrer oppfriskning av kunnskap tilknyttet legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og ufaglærte.

Trykk her for å lese mer

Målet med vårt legemiddelkurs er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering.

I tillegg til grunnkurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere anbefales det – og ofte kan det også kreves – at du jevnlig tar oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Ambio Helse Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering oppfyller dette kravet. Husk også at det i tillegg til dette kurset bør gjennomføres praksisopplæring på arbeidsstedet.

Vårt legemiddelkurs er delt inn i følgende kapitler:

  1. Regelverk
  2. Gjennomføring av legemiddelhåndteringsoppgaver
  3. Reseptsystemet
  4. Legemiddelformer
  5. Legemiddelbruk, feilbruk og feilmedisinering
  6. Oppbevaring og holdbarhet
  7. Antitrombotiske midler
  8. Hjerte- og karmidler
  9. NSAID og midler som virker på nervesystemet
  10. Midler mot diabetes

Oppfriskningskurset tar blant annet for seg følgende temaer:

– Regelverk
– Utlevering fra multidose og doseringseske
– Fastmedisin
– Eventueltmedisin
– Dokumentasjon
– Insulin
– Legemiddelformer lokalt og systemisk virkende
– Tabletter
– Injeksjoner
– Legemiddelbruk
– Compliance
– Bivirkninger og interaksjoner
– Avvikshåndtering
– Oppbevaring og holdbarhet

I tillegg gjennomgås spesielle legemidler. Kursdeltakere blir presentert for praktiske case-oppgaver underveis i kurset, og det er eksamensoppgaver til hvert kapittel som må bestås for å få kurset godkjent.

Varighet:
Du får en periode på 30 dager til å fullføre, og du har flere forsøk på å klare selve kurset. I denne perioden kan du logge deg inn og ut så mye du ønsker, og kan fortsette der du slapp.

MERK: Vårt legemiddelkurs må godkjennes av virksomhetsleder eller av den personen virksomhetsleder har delegert ansvaret til. Dersom du ønsker å kjøpe våre kurs i legemiddelhåndtering privat, må du først forhøre med din ansvarlige leder om vårt kurs er godkjent og om det er et kurs som kan inngå i de lokale rutinene på arbeidsstedet ditt.

 

3.4/5 (37 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor har dere ulike typer legemiddelkurs?

Vi har e-læringskurs som er tilpasset ulike behov og ulike arbeidsgrupper. Vi har for eksempel et grunnleggende kurs i medikamenthåndtering som gir en bred og grundig innføring i viktige temaer. Oppfriskningskurset vi tilbyr er dermed et supplement til den grunnleggende kunnskapen kursdeltakere allerede innehar. Vi har også medikamentkurs for sykepleiere og vernepleiere, som da er spesialtilpasset nettopp disse yrkesgruppene.

Er det trygt å ta leggemiddelkurset?

Ettersom vi kun tilbyr e-læringskurs, er alle kursene vi tilbyr helt trygge. Det er ikke nødvendig med fysisk oppmøte i kurslokale, kun behov for egen pc, mobil eller nettbrett. Du tar kurset i ro og mak i eget hjem (eller på arbeidsplassen) til den tid du måtte ønske. Det er ikke kursledere eller andre kursdeltakere å måtte forholde seg til, så om du måtte ønske å ta kurset på en lørdag eller en helligdag, står du helt fritt til å gjøre det da kurset er tilgjengelig på nettet til alle døgnets tider.

Hvordan går jeg fram for å delta på kurset?

For å delta på dette kursen, kan arbeidsgivere melde på sine ansatte ved å sende en e-post til [email protected]. Det er også mulig å kjøpe kurset direkte på nettsiden vår, men det krever at det registreres og godkjennes brukes. Arbeidsgivere kan etablere en kundekonto dersom dette er ønskelig.