Posted on

Biologisk materiale – hva, hvorfor og hvilken relevans?

Biologiske faktorer vil forekomme de aller fleste steder i arbeidsliv, med stor variasjon mellom yrker og arbeidsplasser. En biologisk faktor er en mikroorganisme, slik som bakterie, virus, mikroskopiske parasitter og sopp. Fellesnevneren er at de kan virke helseskadelig på mennesker.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på en arbeidsplass for å kartlegge eventuell risiko og sette inn nødvendige tiltak deretter.

Det er også viktig at de ansatte kjenner til hva biologisk materiale er, samt hvordan man skal forholde seg til hendelser som smitteuhell via blod, vev og sekret.

Hvorfor blir man smittet

Mikroorganismer kan overføres fra omgivelser til en arbeidstaker på flere forskjellige måter. Smitte kan oppstå ved direkte kontakt med sykdomsbærer. Dette kan skje via kontakt med for eksempel blod og sekret, eller ved dråpesmitte fra hoste og nysing. Håndvask er viktig for å forebygge smitte. Smitte kan også spres fra mat og drikke. Sprøytespisser er en annen risikofaktor for smitte og det er derfor viktig at den ansatte kjenner godt til hvordan man håndterer biologisk materiale på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan ikke være til stede ved enhver situasjon der en ansatt er utsatt for smitte fra mikroorganismer. Det er derfor viktig å utstyre de ansatte med den kunnskapen som skal til for å håndtere potensielle smitteuhell.

Risiko og forhåndsregler

Det er alltid bedre å jobbe forebyggende mot smitte, enn det er å behandle sykdom etter at skaden er gjort. Helsekursportalen tilbyr smittevernkurs for de som arbeider innen helsevesenet, et nettkurs som kan gjennomføres akkurat når og hvor det passer innen 30 dager. Vi vet at kunnskap er trygghet. Ved å utstyre de ansatte med inngående smittevernlære, slik som kunnskap om biologisk materiale og håndtering av dette, skaper vi trygge arbeidsplasser. Dette er et av flere temaer tilgjengelig i vårt nettkurs.

Posted on

Forebygging – Florence Nightingale sin sykdomslære

Bakterier er i dag en velkjent kilde til sykdom og smitte, men det har ikke alltid vært slik. Sammenhengen mellom renhet og helse var lenge godt kjent. Med blant annet Florence Nightingale, en kjent sykepleier fra Englands 1800-tall, i spissen, viste systematisert kunnskap at god hygiene førte til bedre helse. Innen helsesektoren i dag har grunnlaget for beslutninger innen smittevern og helse kommet av denne historiske systematiseringen av kunnskapen om hva som virker og hva som ikke virker. Der det tidligere hadde fantes en tro om at alle mennesker måtte gjennom sykdom for deretter å bli frisk, kom det med Nightingale en tanke om at sykdom kan forebygges.

Forebygging av sykdom

I helsesektoren i dag jobbes det kontinuerlig med forebygging av sykdom. Konkrete rutiner er på plass for å hindre og overføre smitte. Smittevern er en sammensatt kunnskapsbase, og utøvelse av smittevern vil alltid avhenge av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Florence Nightingale var nok inne på noe da det kom til å forebygge sykdom fremfor å kurere det. Det trenger vi ikke å se lenger tilbake til enn 12.mars 2020 for å se, med de nasjonale tiltakene regjeringen igangsatte for å hindre spredning av COVID-19. Ikke alle som arbeider innen helsevesenet er sykepleiere som Nightingale, men alle har et ansvar for å hindre og forebygge smittespredning.

Hvordan jobbe med smittevern

Det er ikke ett enkelt svar på hvordan man skal jobbe med smittevern. Helsekursportalen er opptatt av at smittevern er et område som favner stort. I våre nettbaserte smittevernkurs vil du få god innsikt i temaer slik som infeksjoner i samfunnet, smitte og overføring av smitte, personlig hygiene og håndhygiene og renhold – for å nevne noe. Vi overfører kunnskapen som skal til, slik at enhver ansatt har kjennskapen til smittevern de trenger for å utføre sin jobb. Våre nettkurs gir trygghet for arbeidsgiver, ansatt og brukere.

Posted on

Hygiene på kjøkkenet – renslighet på jobb

Mange som arbeider innen helsevesenet jobber med håndtering av mat. Det kan for eksempel være et kjøkken tilknyttet en institusjon eller hjelp med håndtering av matlaging og oppbevaring av mat i hjemmet til en bruker.

Hygiene er mer enn sterile overflater og håndsprit, det er også bevissthet om og oppmerksomhet rundt hygiene når det kommer til håndtering av mat og drikke. En sak er hvilke forhåndsregler man selv tar, men det kan også være mye nytte og verdi i inngående kunnskap om smittevern når man skal være et godt forbilde for den man kommer i kontakt med på jobben – både med tanke på andre kollegaer og brukere av den tjenesten du jobber for.

Hygiene på kjøkkenet

Det er ingen hemmelighet at dårlig hygiene på kjøkkenet kan føre til sykdom, men det kan også være med på å spre bakterier og virus.

Er man selv syk, er det ikke hensiktsmessig å forberede mat til andre dersom man kan smitte andre via maten.

Det er for eksempel flere bakterier fra mat som kan føre til diare og oppkast. Håndvask er et viktig utgangspunkt, men grunnleggende kunnskap om blant annet smitte og overføring av sykdom, personlig hygiene og håndhygiene, så vel som håndtering av mat og drikke, er viktig kunnskap i mange arbeidsforhold innen helsevesenet.

Helsekursportalen gjør det enkelt

Med våre nettbaserte e-læringskurs får du tilgang på oppdatert faglig informasjon fra din egen stue. Ja, eller kjøkken om du heller vil sitte der. Vi i Helsekursportalen forstår at jobbdagene kan bli travle, og at det til tider kan være en kamp å få gjennomført de oppgavene man planlegger i løpet av arbeidsuken. Nettopp derfor har vi utviklet smittevernkurs som kan utføres fra akkurat der det passer deg, det eneste du trenger er internett og en enhet å fullføre kurset fra slik som nettbrett eller PC. Smittevernkurset tar for seg smittevern med hensyn til mat og drikke, i tillegg til en rekke andre temaer. Du har hele 30 dager til å fullføre kurset, og logger inn så mange ganger du trenger.

Posted on

Kurs i GDPR er en forsikring for bedriften

Personvernforordningen (GDPR) omfatter både privat og offentlig sektor, noe som innebærer at alt fra bedrifter til organisasjoner og kommuner har behov for innføring i regelverket og hvordan håndtere de relativt nye kravene. Å sørge for at GDPR følges er det ikke myndighetene som er ansvarlige for, men hvert enkelt foretak.

Hvorfor bør du ta et kurs?

Husk at personopplysninger ikke bare omfatter navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer, men også helseopplysninger, IP-adresse og andre typer opplysninger som kan bidra til å identifisere en person.

Skulle informasjon komme på avveie eller regelverket ikke følges, vil det ikke bare være problematisk for personen det gjelder. Bedriften vil også kunne stå ovenfor store gebyr fra Datatilsynet og potensielt erstatningsplikt.

Et kurs som vil spare tid og penger

Et GDPR-kurs vil ikke bare gi deg en god innføring i hva personvernforordningen innebærer, men det skaper trygghet for bedriften. Med større innsikt og kunnskap omkring tematikken, er det mulig å sørge for at bedriftens egne rutiner er tilstrekkelige.

Svakheter og forbedringspotensiale kan videre avdekkes, slik at potensielle brudd på GDPR unngås. Vårt GDPR-kurs omfatter følgende kapitler:

  • Om personvernforordningen
  • Den registrertes rettigheter
  • Virksomhetens plikter
  • Behandlingsansvarlig, databehandler og personvernombud – hvem gjør hva?
  • Virksomhetens ansvar og kravet til internkontroll
  • Avvikshåndtering

Meld deg på i dag ved å kjøpe kurset her i vår portal. Ta kontakt dersom du skulle ha spørsmål.

Posted on

Hva er konsekvensene av å bryte GDPR-reglene?

Det er Datatilsynet som driver tilsyn i Norge med tanke på GDPR, og har mandat til å ilegge overtredelsesgebyr til bedrifter (såvel som myndigheter og institusjoner) som ikke overholder regelverket. Med personvernforordningen av 20.juli 2018, som internasjonalt forkortes til GDPR, har bedrifter nå langt større ansvar for personvern enn tidligere og må legge planer for hvordan de skal håndtere personopplysninger.

Hva kan man straffes med?

Tidligere var det slik at en bedrift maksimalt kunne ilegges et gebyr på ti ganger folketrygdens grunnbeløp, men dette har endret seg drastisk. Virksomheter kan nå ilegges hele 20 millioner euro i gebyr. Selv om det priært er i utlandet at de største gebyrene har blitt ilagt, finnes det eksempler fra Norge. Utdanningsetaten i Oslo ble for eksempel overrakset med et overtredelsesgebyr på hele 1.2 millioner kroner. Det lønner seg med andre ord å overholde forordningen.

Bli bedre kjent med GDPR

Om du ønsker å lære mer om de nye reglene under GDPR, samt hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at bedriften din følger regelverket, kan du ta vårt GDPR-kurs. Dette er et e-læringskurs som passer for deg som enten er leder eller ansatt i en virksomhet, som på en eller annen måte behandler personopplysninger som faller inn under personopplysningsloven. Kurset krever ikke fysisk oppmøte, og kan tas når og hvor som helst (såfremt det fullføres innen 30 dager). Kurset betales enkelt for her i vår kursportal og du kan øyeblikkelig sette i gang.