Posted on

Diabetes – Symptomer og helsekurs

Diabetes deles inn i flere typer. De to mest kjente er type 1, som ikke kan forebygges og oppstår hos barn og voksne, og type 2, som kan forebygges med en sunn livsstil. Diabetes mellitus er en kronisk sykdom, hvor kroppen har en nedsatt evne til å produsere hormonet insulin. Insulin benyttes av kroppen i reguleringen av sukkeromsetning i kroppen. Glukose er en viktig del av kostholdet og finnes blant annet i frukt, grønnsaker, meieriprodukter og brød. Felles for alle diabetessykdommer er at glukosen ikke absorberes av cellene i kroppen, og man tilfører derfor kroppen insulin i form av sprøyte eller tabletter.

Symptomer på diabetes

Symptomer på diabetes kan være både tydelige og vage, alt etter hvilken type diabetes det er snakk om og hvor høyt blodsukkeret er. Symptomer kan utvikle seg over uker eller måneder. Det er viktig å være bevisst hva symptomene er slik at det kan oppdages tidlig og behandles. Symptomer på diabetes 1 kan inkludere økt vannlating, at du ofte er tørst, en følelse av uvanlig sult, trøtthet og sløvhet og vektnedgang. For diabetes 2 er opplevde symptomer at du er trøtt og slapp, ofte sliten, du ser uklart, du har sår som gror sakte og kan oppleve soppinfeksjoner grunnet forstyrrelser i bakteriefloraen.

Diabeteskurs for helsepersonell

Diabetes er en somatisk sykdom. Fordi det er en kroppslig sykdom kan man gjøre mange grep i hverdagen som å leve et sunt og godt liv. Diabetes kan behandles med insulin eller med tabletter, og dosering avhenger blant annet av fysisk aktivitet og inntak av næring. Det vil oppleves veldig individuelt hvordan det er å leve med diabetes.

Helsekursportalen tilbyr e-læringskurs i diabetes , rettet mot helsepersonell for å øke kunnskap og gjenkjenne symptomer. For å øke kunnskapen om og avlive myter om diabetes er det viktig at helsepersonell har oppdatert informasjon. Helsekursportalen tilbyr også medisinkurs , som kan være et fint supplement til vårt nettkurs om diabetes.

Posted on

Helsekurs på nett for brukerstyrte personlige assistenter

Brukerstyrte personlige assistenter skal sikre at brukeren får frihet til å styre egen hverdag og selv ha oversikt og kontroll over de som skal være assistenter. En BPA-assistent har en rekke varierende oppgaver, avhengig av hva behovet til brukeren er. Dette kan inkludere assistanse til hverdagslige gjøremål, aktiviteter utenfor hjemmet, stell og andre gjøremål. Det er ingen formelle krav til en BPA-assistent, annet enn at vedkommende må ha fylt 18 og ha plettfri vandel.

Eget kurs for deg som er BPA-assistent

Som nyansatt er det mye å sette seg inn i, og som assistent er arbeidslederen din den du tilbringer jobbdagen med. Vi i Helsekursportalen AS tilbyr et BPA- kurs for personlige assistenter, som tar for seg en rekke forskjellige temaer. Du vil motta informasjon om myndighetsføringene for BPA, dine rettigheter og plikter som assistent, samt taushetsplikt og arbeidsmiljøloven. BPA-kurset vil tilbyr er utarbeidet i samarbeid med Ambia, landets fremste leverandør av BPA- kurs. Kurset er bygd opp slik at det kan gjennomføres enten via arbeidsgiver eller privat, og ved bestått kurs mottar du dokumentasjon på dette og alt faginnhold vil være tilgjengelig inntil ett år etter fullført kurs.

Vær forberedt

BPA-mottakere kan ha en rekke utfordringer i hverdagen som stiller krav til at assistenten setter seg inn og vet hvordan man takler disse. Det kan være enkel medisinhåndtering, personlig stell eller andre utfordringer. Arbeidsgiver, som enten er kommunen eller privat leverandør, skal alltid sørge for at du mottar nødvendig opplæring, men det skader ikke å selv sette seg inn i viktige tema. Helsekursportalen tilbyr blant annet en stor variasjon av helsekurs som kan supplere BPA-kurset, alt fra medisinkurs til førstehjelpskurs.

Vi er opptatt av å formidle faglig kunnskap på en enkel, tilgjengelig måte som gjør det mulig for alle å følge. Alle våre kurs er nettbaserte, hvilket gjør at det enkelt kan gjennomføres fra egen stue på den tiden av døgnet som passer best. Ta gjerne kontakt med oss, så forteller vi deg mer om kurset. Arbeidsgiver kan kontakte oss på [email protected] for spørsmål og henvendelser.

Posted on

Medisinkurs for ulike typer helsearbeidere

Har du en jobb der du har som oppgave å håndtere legemidler? Det å ha ansvar for legemidler innebærer et stort ansvar og krav til kunnskap. Det ligger mye trygghet i kunnskap. Når man har ansvar for medikamenthåndtering innebærer dette blant annet at man må ha lært om sammensetning av forskjellige preparater, eventuelle bivirkninger, dosering og ikke minst at man har gode rutiner. 

Vi i Helsekursportalen vet at det å jobbe innen helse- og omsorgssektoren krever en stadig oppfrisking av kunnskap. Vi har satt sammen e-læringskurs som passer for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere. Uansett kunnskapsnivå vil du hos oss finne et medisinkurs som kan benyttes som selvstudium, tilpasset deg som ønsker en faglig oppdatering.

Posted on

De fem R-ene – økt kunnskap med medisinkurs på nett

Medisinhåndtering er en sammensatt ferdighet. Som sykepleier eller helsefagarbeider skal du ha mottatt informasjon og gjennomgått trening om medisinhåndtering. Mange som jobber som ufaglærte har ikke mottatt denne opplæringen, og kan føle på usikkerhet rundt rutiner og håndtering av medisiner.

En huskeregel du bør kunne

Under helsepersonelloven er det slik at enhver som gir helsehjelp i kraft av sitt yrke defineres som ‘helsepersonell’. Det er viktig at alle som jobber med å gi helsehjelp har den nødvendige opplæringen. Skulle en ansatt føle ubehag eller usikkerhet ved utdeling eller håndtering av medisiner er det den ansatte sitt ansvar å informere leder om dette. Det er samtidig laget en liten huskeregel kjent som de fem R-ene, som inneholder følgende:

  • Riktig person
  • Riktig legemiddel
  • Riktig dose
  • Riktig tid
  • Riktig måte

Dette kan høres enkelt ut, men favner en rekke sammensatte ferdigheter og kunnskaper.

Legemiddelhåndtering er kompleks

Legemiddelhåndtering handler om blant annet oppbevaring, istandgjøring, ordinering, utdeling, observasjon, dokumentasjon og ikke minst hvordan man skal håndtere medisinsk avfall. Medisiner kommer ikke kun i tablettform, men kan også være øyendråper, salver eller insulinsprøyter. Det finnes like mange medisiner som det finnes brukere med sammensatte behov.

E-læringskurs og trygghet

Med et e-læringskurs har alle ansatte tilgang på den samme oppdaterte informasjonen, og et bestått kurs vil gi et kursbevis som kan deles med arbeidsgiver. På denne måten besitter de ansatte kunnskapen som trygger dem i deres arbeidsdag, og arbeidsgiver har til enhver tid oversikt over hvem som har gjennomført den nødvendige opplæringen i henhold til medisinhåndtering. Vi i helsekursportalen tilbyr medisinkurs på nett rettet mot helsefagarbeidere, sykepleiere og omsorgsarbeidere, så vel som ufaglærte.

Ta et kurs hos Helsekursportalen allerede i dag

Våre medisinkurs er tilpasset den som tar kurset. Vi tilbyr blant annet oppfriskningskurs for sykepleiere, legemiddelhåndtering og medikamentregning for vernepleiere og grunnkurs i grunnleggende legemiddelhåndtering. Hvert kurs inneholder tilpasset informasjon og illustrasjoner som gjør læringen aktiv og engasjerende. Kursene er lagt opp til å skulle ta alt mellom 3-6 timer å gjennomføre, men du bestemmer selv hvordan du disponerer tiden. Du får innloggingsinformasjon som gjør det enkelt å gå inn og ut av kurset, slik at du har full fleksibilitet til å gjennomføre når det passer deg. Merk deg at enkelte kurs skal godkjennes av virksomhetsleder, slik at du vet om det er godkjent på din arbeidsplass.

Posted on

Medisinhåndtering: Hvem har ansvaret?

Det å håndtere medisiner for andre kan føles som et stort ansvar. Medisinhåndtering, eller medikamenthåndtering, innebærer en rekke hensyn, slik som oppbevaring, sammensetning, bivirkninger og holdbarhet. Når det kommer til regler for medisinhåndtering på en arbeidsplass, er ikke disse alltid like klare.

Hvem har egentlig ansvaret?

Helsedirektoratet påpeker at det alltid er virksomhetsleder som har det overordnede ansvaret for forsvarlig medisinhåndtering. Det er også virksomhetsleder sitt ansvar å gjøre en vurdering av hvilken opplæring og grad av kompetanse som skal ligge til grunn for å utføre gitte oppgaver. For eksempel skal det alltid tas hensyn til at den som forbereder dosetter skal ha grunnleggende legemiddelkunnskap. Det kan være utfordrende å passe på at alle ansatte har den rette kompetansen til riktig tid. Nyansettelser, vikarer og ufaglærte kan by på utfordringer med å få kabalen til å gå opp på jobb når det kommer til dosering og utdeling av medisiner. E-læringskurs er alternativet som gir fleksibilitet, kunnskap og trygghet. 

Medisinkurs på nett åpner nye dører

Med et medisinkurs på nett har enkeltpersoner mulighet til å gjennomføre et e- læringskurs når og hvor det passer dem. Dette betyr at kurset kan tas på arbeidsplassen, hjemme eller andre steder når som helst på døgnet. Et fullført digitalt medisinkurs sikrer at alle de ansatte, til enhver tid, besitter den samme kompetansen om for eksempel medisinhåndtering og kan enkelt oppfriskes når det er tid for dette. Slik kan man sikre at de ansatte alltid har oppdatert kunnskap og informasjon. God opplæring er et viktig ledd i å trygge de ansatte i sin rolle, og kunnskap gir trygghet.

Ta et medisinkurs her hos oss

Helsekursportalen sine nettbaserte medisinkurs er enkle å forstå, du har hele 30 dager på å fullføre og du kan logge inn og ut av kurset så mange ganger du trenger. Ettersom alt er nettbasert må du ikke forholde deg til bestemte tider eller datoer, og du kan utføre kurset akkurat der det passer deg. Enkelt, praktisk og meget brukervennlig. Med e-læringskurs vil deltagere alltid motta et kursbevis ved bestått kurs. Arbeidsgiver vil slik ha enkel oversikt, til enhver tid, om hvem av de ansatte som har mottatt opplæring i medikamenthåndtering.

Posted on

Medisinkurs på nett – alltid et skritt foran

Ønsker du en enkel, effektiv og faglig solid måte å studere eller oppdatere dine medisinkunnskaper på? Vi i Helsekursportalen har hatt deg i tankene da vi utviklet våre e- læringskurs. Kort fortalt benyttes våre nettbaserte kurs som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering i en travel hverdag. Vi har hjulpet tusenvis av arbeidsgivere med å tilby sine ansatte gode, brukervennlige kurs som kan gjennomføres fra egen stue eller kjøkken – ja, akkurat der det måtte passe deg. Vi hjelper både helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i samfunnskritiske yrker, og som har behov for e- læringskurs innen ulike temaer. Helskursportalen sitt medisinkurs på nett passer godt for alle som håndterer legemidler i sin arbeidsdag og som ønsker en faglig oppdatering. Kunnskap er trygghet.

I prinsippet kan alle gjennomføre våre e-læringskurs, enten det er av egeninteresse eller på forespørsel fra arbeidsgiver. Våre nettbaserte kurs er velegnede som selvstudium for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, vernepleiere eller sykepleiere som deltar på legemiddelhåndteringskurs etter ønske og/eller krav fra arbeidsgiver.

 

Posted on

Medikamenthåndteringskurs for sykepleiere

I jobben som sykepleier er det viktig å kunne medikamenthåndtering. Studier viser at helsepersonell har varierende oppfatninger av dette, og viser blant annet til at medisiner behandles etter gamle vaner og dårlige rutiner. Konsekvensene av dette kan bli store og alvorlige. Mange ansatte oppgir at de er usikre i sin håndtering av medisiner, og flere ønsker tydelighet og et faglig fellesskap i hvordan man skal praktisere medikamenthåndtering. Dette ønsker vi å bidra til, og tilbyr derfor et medikamenthåndteringskurs spesialtilpasset sykepleiere.

Medikamenthåndteringskurs for sykepleiere

Hvorfor ta et nettkurs?

Ved å gjennomføre medikamenthåndteringskurs for sykepleiere tar du selv aktivt del i en ansvarlig håndtering av medikamenter, og sikrer tryggheten til de du skal ivareta. Vi sørger for det faglige innholdet, og ved bestått prøve vil du ha oppdatert, relevant kunnskap som kommer til nytte i din arbeidshverdag. Kunnskapen gjør ikke bare deg tryggere i din rolle som sykepleier, men sikrer også pasienten eller brukeren best mulig ivaretagelse. 

Hvorfor eget medikamenthåndteringskurs for sykepleiere?

Det er vanlig å være ansvarlig for medikamenthåndtering i jobben som sykepleier, enten du er ansatt ved sykehus, i hjemmetjenesten eller kanskje på institusjon. Det er et stort ansvar å skulle assistere et annet menneske med medisinhåndtering, som kanskje ikke har mulighet til å håndtere dette selv. Vi har sørget for at kurset er tilpasset sykepleiere, slik at du kan være sikker på at du mottar aktuell og gjennomførbar informasjon under kurset. 

Meld deg på allerede i dag

Du registrerer deg enkelt på våre sider for å få tilgang til og gjennomføre kurset for medikamenthåndtering tilpasset sykepleiere. Ta gjerne kontakt med arbeidsplassen din på forhånd for å se om dette kurset kan dekkes av arbeidsgiver, da kurset er høyst relevant og mange arbeidsgivere ønsker at det skal oppfriskes så ofte som hvert år. Vi hjelper deg gjerne om du lurer på noe, ta kontakt med oss i dag om du har spørsmål.

Posted on

Nettkurs: Det effektive, læringsrike kursalternativet

Nettkurs

Mange arbeidsgivere for helsefagarbeidere og ufaglærte forventer at deres ansatte skal gjennomføre jevnlige oppfriskningskurs. Koronapandemien har tydelig vist hvor viktig det er med alternative, digitale løsninger til tradisjonelle læringsmetoder med oppmøte. Dette behovet har vi i Helsekursportalen tatt på alvor, ved å sørge for at våre kunder har tilgang på nettkurs av høyeste faglige kvalitet med tilhørende brukervennlighet. Hos oss kan du stole på at du mottar relevant fagstoff som kan brukes i din arbeidshverdag. Vi tilbyr kurs for vernepleiere, sykepleiere, personlige assistenter – både ufaglærte og helsefagarbeidere.

Nettkurs

Den nye, digitale undervisningsmetoden

Online kurs gir deg tilgang til nettbasert læring fra din egen stue akkurat når det passer deg. I prinsipp er ikke nettbasert læring særlig forskjellig fra stedbasert undervisning. Ny teknologi har gitt oss muligheten til å bringe undervisningslokalene hjem til egen stue.

Du er selv ansvarlig for aktiv læring, og kan ikke innta den passive rollen som det kan være fristende å ta ved fysisk oppmøte. Flere får tilgang til kunnskap, du kan studere i eget tempo, spole tilbake og se materiale flere ganger. Det er mange fordeler ved digital læring.

Nettbaserte kurs – menneskelige møter

Våre kurs er ment som supplerende kunnskap i en hverdag der du omgås og ivaretar mennesker. Helsekursportalen innser at nettbaserte kurs ikke kan imitere personlige møter og oppfølging. Det er vårt mål at den kunnskapen du tar med deg fra våre kurs skal bistå deg i din hverdag ved å gjøre deg bedre rustet til å møte utfordringer og kriser. Vi gir deg den grunnleggende kunnskapen om hvordan man skal handle og hva man skal gjøre i utforende situasjoner.

Vi mener at nettbaserte kurs er en utmerket måte å tilegne seg ny eller oppdatere allerede eksisterende kunnskap. Du får muligheten til å studere i ditt tempo, kan se de delene av fagstoffet du finner ekstra utfordrende flere ganger og får testet egen kunnskap i prosessen

Posted on

E-læringskurs helse: Et allsidig, konkurransedyktig tilbud

E-læringskurs helse

Som nettbasert kurstilbyder har Helsekursportalen et allsidig utvalgt av e-læringskurs som passer ulike typer ansatte som jobber med helse- og omsorgstjenester (e-læringskurs helse). Enkelte av kursene er også godt egnet for privatpersoner som vil friske opp kunnskapsnivået sitt eller tilegne seg ny lærdom. Vi har også egne kurs spesielt rettet mot brukerstyrt personlige assistenter

E-læringskurs helse

Faglig relevant og tilgjengelig

Kursene våre er utviklet med tanke på brukervennlighet, kvalitet og faglig relevans. Vi er opptatt av at våre kunder skal ha gode, oppdaterte kunnskaper som er lett anvendelige.

De ulike kursene våre består av flere moduler der kursdeltakere får muligheten til å teste seg selv etter hvert som kurset utføres. Når man arbeider med pasienter, brukere og pårørende er det viktig å være trygg på egen kunnskap, noe våre kurs vil være med på å sikre. 

E-læring – et godt alternativ

Helsekursportalen er opptatt av gjøre godt faglig innhold enkelt tilgjengelig for målgruppene, og hos oss er det mange kurs å velge mellom. Hvert kurs vil variere i lengde avhengig av tema, og gir kursdeltakere flere muligheter til å bestå over en varighet på 30 dager.

I våre e-læringskurs tar vi opp alt fra viktigheten av ernæring hos eldre til psykisk helse, kognitive vansker og basale livredningskunnskaper (avhengig av tema for kurset). Kursene får deltakere til å reflektere over viktige faglige spørsmål og gjør det mulig å bli mer forberedt på arbeidet med pasienter og pårørende.

Posted on

Smittevernkurs: Hvorfor er smittevern så viktig?

Det har vel aldri vært mer aktuelt enn i dag med fokus på smittevern og gode rutiner for hygiene. Konsekvensene av å ta lett på smittevern kan være alvorlige, men hvorfor er smittevern så viktig?

Hvorfor smittevern er essensielt

I løpet av en dag er du i kontakt med utallige kontaktpunkter. Det kan være et dørhåndtak, stoppeknappen på bussen, en dør til et fryseskap og ikke minst fysisk kontakt med andre mennesker. Alle disse kontaktpunktene kan overføre virus og bakterier fra en person eller et punkt til et annet. Når du jobber innen helsevesenet, eller i nærkontakt med andre personer i anledning jobb, er det praktisk talt umulig å holde avstand hele tiden. Smittevern er viktig ikke bare for å unngå å bli smittet selv, men også for å unngå å føre eventuell egen smitte over til andre. Det som er en ufarlig bakterie for deg kan være en alvorlig helseutfordring for andre med svekket immunforsvar.

Smittevern betyr trygghet

Det er mange fordeler med å ta smittevern på alvor. God hygiene og innøvde smittevernrutiner vil kunne bidra til å skape tillit og øke tryggheten mellom deg, pasienten (om du er helsefagarbeider) eller andre i omgangskretsen din. Uansett om du jobber i det offentlige eller i næringslivet, med barn eller eldre, på institusjon eller i private hjem, er det viktig å ta smittevern på alvor. Dersom arbeidsplassen din benytter smittevernutstyr er det også avgjørende at du vet hvordan dette brukes for å oppnå ønsket effekt.

Viktig informasjon å sette seg inn i

Folkehelseinstituttet har en rekke gode anbefalinger på sine nettsider, som blant annet omfatter riktig hånd- og hostehygiene, en egen håndhygieneveileder og også en smittevernveileder. Det finnes mye informasjon tilgjengelig, som alle burde sette seg inn i avhengig av relevans. Det er samtidig også slik at det for flere kan oppleves som vanskelig å lære og å oppdrive nødvendig informasjon på egenhånd, og et helsekurs kan dermed være relevant

Alle kan dra nytte av helsekurs i smittevern

Et helsekurs i smittevern vil kunne være med på å beskytte deg, menneskene du omgås og samfunnet generelt sett. Kanskje har du et familiemedlem som er i risikogruppen, kanskje er du brukerstyrt personlig assistent eller kanskje jobber du i et serviceyrke hvor risikomomentene er mange. Om du har satt deg inn i de viktigste elementene innen smittevern, stiller du langt sterkere og vil kunne forebygge smitte.

Mange tenker at dette er kurs som er forbeholdt helsepersonell, men det finnes en rekke helserelaterte tema hvor det er både viktig og nødvendig at flest mulig har god kjennskap til de grunnleggende prinsippene. Det trenger heller ikke være verken omfattende eller tidkrevende. Ved siden av de tradisjonelle klasseromskursene, finnes det i dag nettbaserte smittevernkurs som enkelt kan gjennomføres i egen stue. I slike tilfeller trenger du bare å registrere deg, betale eventuelle kursgebyr og deretter sette i gang i eget tempo og når du selv har ledig tid. Det finnes med andre ord ikke lenger noen hindringer for å erverve seg ny og potensielt livreddende kunnskap.