Smittevern og hygiene (2 timer)

KORONA-DUGNAD – kun 1 kr.

Forfattere: Prof. Dr. Med. Bjørg M. Andersen

Estimert tidsbruk: 2 timer

Dette er et hygiene- og smittevernkurs for personer med behov for å oppdatere sine kunnskaper innen smitte og smittespredning. Kurset er nettbasert.

I kjølvannet av en stadig mindre verden med enorme utfordringer tilknyttet smitte og smitteoverføring, er forsvarlig smittevern og god hygiene i helsevesenet mer sentralt enn noen gang.

Trykk her for å lese mer

Helsekursportalens smittevernkurs vil hjelpe deg med å oppdatere sentrale kunnskaper om hygienetiltak med hensyn til å redusere smitte i de forskjellige helserelaterte aktiviteter, for dermed å trygge både pasientens kontakt med helsevesenet og arbeidsmiljøet for de ansatte

I løpet av e-læringskurset vil disse leksjonene gjennomgås:

  1. Lover og regelverk, samt infeksjonsprogram
  2. Smitte og overføring av smitte
  3. Personlig hygiene og håndhygiene
  4. Infeksjoner i samfunnet og i helseinstitusjoner
  5. Smitteuhell – blod – vev – sekret; biologisk materiale

Varighet:

Tidsestimat for å fullføre kurset vil variere fra person til person, men det vil i gjennomsnitt ta omtrent 2 timer å gjennomføre. Alle kursdeltakere får samtidig en periode på 30 dager til å ta kurset, i tillegg til flere forsøk på å bestå. I denne perioden kan du dermed logge deg inn og ut av kurset så mye du måtte ønske og ha behov for, og kan fortsette der du slapp.

Kurset er også åpent i 1 år etter aktivering, og kan dermed brukes som et oppslagsverk for kursdeltakere selv etter endt kursing.

 

Arbeidsgivere kan bestille kurset til sine ansatte via e-post: [email protected]. Privatpersoner kan kjøpe kurset online her på Helsekursportalen, og vil da få tilgang på kurset umiddelbart.

4.5/5 (2 Reviews)

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan skiller dette kurset seg fra hygienekurset dere også tilbyr?

På Helsekursportalen tilbyr vi to e-læringskurs som setter fokus på hygiene og smitteverntiltak. Begge e-læringskursene tar for seg mye av de samme temaene, men forskjellen ligger i leksjonene og kurslengde. Dette smittevernskurset er på kun 2 timer, mens vårt hygienekurs er på 5 timer. Sistnevnte kurs tar dermed også for seg en del flere tema.

Hva dekkes ikke av dette kurset?

Smittevernkurset går ikke inn i dybden med hensyn til årsaksfaktorer, spesielle sykehusassosierte aktiviteter, infeksjonssykdommer eller generell mikrobiologisk bakgrunn. For videre fordypning og referanser henviser vi til Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og andre langtidsinstitusjoner og Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier.

Hvem passer dette kurset for?

Dette er et åpent kurs, som vil si at det i prinsippet ikke er noen begrensninger eller kriterier for å ta det. Samtidig er det rettet mot helsepersonell, og vil dermed passe utmerket for blant annet ansatte og studenter i helsesektoren som har kjennskap til basale smittevernrutiner. Det er i tillegg ikke til å legge skjul på at smittevern nå har blitt uhyre viktig i langt flere sektorer, og vi anbefale alle som føler de har behov for en innføring i dette å ta kurset.

Hva er viktige smitteverntiltak for COVID-19?

Det finnes ulike smitteverntiltak basert på hvilken sektor det er snakk om. Sykehus og sykehjem har for eksempel lang strengere og flere tiltak på plass enn for eksempel restauranter og matvarebutikker. De generelle smitteverntiltakene som anbefales av Helsedirektoratet er: vask hendene, hold avstand, test deg og hold deg hjemme. Dette innebærer god håndhygiene og å holde minst 1 meters avstand fra mennesker som ikke er i samme husstand.

Kategori: